Cây bàng Đài Loan chuẩn bị thi công công trình

  • 702673404397_800x544.jpg

Vườn ươm Mạnh Phi với hàng trăm cây bàng Đài Loan đủ kích cỡ chuẩn bị được đưa ra công trình.

Dự án cùng danh mục