Cỏ sân golf Cây công trình
  • 140373325032_465x550.jpg
  • 51622034600_465x550.jpg
  • 51622034601_465x550.jpg
  • 51622034602_465x550.jpg
  • 51622034603_465x550.jpg
140373325032.jpg 51622034600.jpg 51622034601.jpg 51622034602.jpg 51622034603.jpg

Cây lộc vừng

Lộc vừng, còn gọi là chiếc hay lộc mưng (danh pháp khoa học: Barringtonia acutangula) là một loài thuộc chi Lộc vừng, là loài cây bản địa của các vùng đất ẩm ven biển Nam Á và Bắc Úc, từ Afghanistan đến Philippin và Queensland

loc vung manh phi

loc vung manh phi

loc vung manh phi

Sản phẩm cùng danh mục